Jäsenehdot

Jäsensopimus solmitaan Tankotaivaan toimistolla. Jäsenyyteen sisältyy rajaton määrä käyntejä (irto- ja kurssitunnit sekä omat treenit) sekä jäsenetuja koko sopimuskauden ajan. Ei sisällä osallistumista workshopeihin tai yksityistunneille.

• Tämän sopimuksen osapuolia ovat asiakas (jäsen) henkilökohtaisesti ja Tankotaivas.

• Sopimus on vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahdentoista kuukauden mittainen määräalennussopimus. Peruskausi alkaa sopimuksen kirjoitushetkellä. Ensimmäisen kuuden tai kahdentoista kuukauden jakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla, ellei sopimusta irtisanota viimeistään kuukautta ennen peruskauden päättymistä.

• Sopimuksen ennenaikainen irtisanominen edellyttää jäseneltä kymmenen kerran kortin (120€) ja sopimuksessa mainitun kuukausihinnan erotuksen suorittamista kultakin kuluneelta kuukaudelta, jos sopimus on ollut voimassa alle määräajan.

• Jäsen sitoutuu noudattamaan voimassaolevia tuntien peruutusehtoja. Alle 24h ennen tunnin alkua peruutetuista sekä peruuttamattomista tunneista veloitetaan 10€ tuntimaksu sähköpostitse. Ilmoittautuminen kursseille on sitova.

• Jäsenkortit ovat henkilökohtaisia ja niiden väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

• Jos joku muu kuin jäsen itse, esim. työnantaja, maksaa kuukausimaksun joko osittain tai kokonaan, on jäsen silti itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Ulkopuolista maksajaa eivät koske tämän sopimuksen oikeudet tai velvollisuudet.

• Jäsenellä on oikeus pitää yksi (6kk sopimus) tai kaksi (12kk sopimus) lomakuukautta yhtä kokonaista jäsenyyskautta kohden. Loma tulee pitää vähintään viikon pätkissä. Asiakkaan on ilmoitettava haluamansa loman ajankohta vähintään viikkoa ennen loman alkua. Loman ajalta jäsenmaksu maksetaan normaalisti. Loma jatkaa jäsenyyden voimassaoloa loman keston verran, eikä jatketulta ajalta peritä jäsenmaksua.

• Jos jäsen ei kehotuksesta huolimatta suorita maksujaan, on Tankotaivaalla oikeus maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, tulee jäsenen maksaa asiasta koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

• Veloitusmaksu veloitetaan laskulla, jonka eräpäivä on jäsensopimuksella sovittu joko kuukauden 5.päivä tai 22.päivä. Jäsen suorittaa maksut oma-aloitteisesti saamallaan viitenumerolla viimeistään sovittuna eräpäivänä. Kaikissa kuukausimaksuissa käytetään samaa viitenumeroa.

• Erikoistapauksissa, kuten raskaus, muutto, asevelvollisuus, voi jäsen irtisanoa sopimuksen yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Edellä mainituista asioista neuvotellaan jäsenen kanssa aina erikseen.

• Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan jäsenille sähköpostilla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.

• Tankotaivas varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä jäsenille sähköpostilla hyvissä ajoin etukäteen. Jos jäsen kokee, että hänen etunsa ovat tästä johtuen oleellisesti heikentyneet, voi hän irtisanoa sopimuksen yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

• Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen tankotaivas@gmail.com. Irtisanomista koskevat mahdolliset liitteet on jätettävä Tankotaivaan toimistoon tai lähetettävä postitse osoitteeseen Tankotaivas, Hiukanpiha 9, 90670 Oulu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close